Tag Archives for " latihan "

Perbezaan Di Antara Kejurulatihan, Mentoring, Latihan, dan Kaunseling

coaching mentoring training counselling

Sama ada kejurulatihan, mentoring, latihan, ataupun kaunseling, ianya hanya berbeza dari segi gaya kepimpinan dan pendekatan yang digunakan. Semuanya mempunyai satu matlamat yang sama, iaitu memperbaiki dan mempertingkatkan prestasi seorang atau kumpulan.